Tarjoamme avoimen lähdekoodin kokonaisratkaisuja konsultoinnista ja käyttöönotosta laadukkaaseen tuki- ja ylläpitopalveluun. Huolehdimme järjestelmästäsi toimivuudesta. Sinun tehtäväksesi jää vain sisällön päivittäminen.

Palvelun määrittely

 • Käyttötarkoituksen, tarpeiden ja tavoitteiden selvitys
 • Palvelun rakenteen ja toiminnallisuuksien määrittely asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • Aikataulutus ja projektin vaiheet
 • Visuaalisen ilmeen luominen asiakkaan toiveiden pohjalta
 • Sopivan ohjelmiston valinta ja mahdollinen laajennettavuus

Aluksi järjestetään asiakkaan ja toimittajan tapaaminen, jossa kartoitetaan projektin käyttötarkoitus, tarpeet ja tavoitteet. Tarvemäärittelyssä käydään läpi yksityiskohtaisempi kuvaus palvelusta (rakenne, tarvittavat toiminnallisuudet, käyttöoikeudet/ryhmät, sisältömateriaalit sekä mahdolliset jatkokehitysehdotukset). Ohjelmisto valitaan asiakkaan tarpeet huomioiden ja tulevaisuuden laajennukset pyritään ennakoimaan valinnan yhteydessä.

Projekti käydään läpi vaiheittain ja eteneminen aikataulutetaan suunnittelusta toteutukseen. Lisäksi sovitaan tarvittavista palavereista, jotka voidaan hoitaa kasvokkain, verkossa tai puhelimitse. Visuaalinen ilme luonnostellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti joko referensseiksi ilmoitettujen www-sivujen, graafisen ohjeistuksen tai muun toimitetun materiaalin pohjalta. Tarvittaessa voidaan käyttää myös valmista layout-pohjaa ja värimaailmaa.

Palvelun pystyttäminen

 • Projektinhallinta ja suunnittelu
 • Toiminnallisuuden ja ulkoasun suunnittelu
 • Järjestelmän testaus

Tuki- ja ylläpitopalvelu

 • Tukipalvelu
 • Pääkäyttäjän neuvontapalvelu
 • Päivitykset ja varmuuskopiointi
 • Vastuu palvelimen toiminnasta ja tietoturvasta

Tarjoamme pääkäyttäjien neuvonta- ja tukipalvelun ohjelmiston käyttöön liittyen puhelimitse ja sähköpostilla. Järjestelmien käyttöohjeet löytyvät ohjesivuiltamme, joissa perustoiminnallisuudet on esitelty kuvakaappauksin ja kirjallisin ohjein. Järjestelmän tietoturvasta huolehditaan perusteellisesti lähdekoodin toteuttamisessa, järjestelmän päivityksissä, teknisen ylläpidon ohjeistamisessa sekä tietoturvauhista tiedottamisessa. Me asennamme kehittäjäyhteisöstä tarvittavat tietoturvapäivitykset asiakkaillemme, jolloin havaitut tietoturvariskit eliminoidaan välittömästi. Yhteisöstä hankitut päivitykset on tarkasti tutkittu ja testattu ennen niiden julkaisua, jotta päivitysten asentaminen on turvallista.

Koulutukset

Käyttöönottoon yhteydessä voidaan pitää verkkopalvelun käyttäjäkoulutus, mikäli asiakas kaipaa opastusta ja tahtoo perehtyä käyttöön. Koulutus suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja koulutuksessa käytettävä alusta vastaa täysin asiakkaan julkaistavaa sivustoa. Käyttöönottokoulutukset ovat yleensä neljän tai seitsemän oppitunnin pituisia. Tarvittaessa voidaan sopia myös erillisistä konsultoinneista.