Ammatillisen osaamisen hallintaan kehitettyä Futural Skills -järjestelmää esiteltiin Tawastan ja Mediamaisterin yhteisissä webinaareissa 20.9. ja 27.9.

Tilaisuuksissa demottiin järjestelmää ja käytiin keskustelua siitä, kuinka

  • opiskelijalle tehdään selkeä ja visuaalinen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu ePerusteisiin
  • suunnitelmaa täydennetään tunnistamalla ja tunnustamalla aiempaa osaamista
  • opiskelija tallentaa osaamistaan kännykällä kuvin, tekstein ja tiedostoin
  • opettaja seuraa helposti koko ryhmää ja yksittäisiä opiskelijoita
  • työpaikkaohjaaja voi kommentoida kyseisellä työpaikalla suoritettavia tehtäviä

Webinaarien tallenteet löytyvät täältä.

Osaamisperustainen oppiminen tekee vauhdilla tuloaan suomalaiseen koulutuskenttään. Ammatillisen koulutuksen reformi aiheuttaa isoja muutoksia oppilaitoksille. Oppiminen siirtyy enenevässä määrin työpaikoille ja jokaisen opiskelijan opintopolkuja tullaan jatkossa seuraamaan yksilöllisesti.

Mediamaisteri Oy ja Tawasta Oy tarjoavat muutoksen ja uuden toimintamallin tueksi järjestelmäkokonaisuuden, jossa yhdistyvät Mediamaisterin LMS-järjestelmä ja Futural Skills -osaamisen hallintajärjestelmä. Kokonaisuudella voidaan hallita oppimispolkua teoreettisesta oppimisesta käytännön töihin. Järjestelmä perustuu ePerusteista haettavaan opintorakenteeseen.

Lisätietoja aiheesta myös Mediamaisterin Blogissa.

Avointen teknologiaratkaisujen kysyntä kasvaa nopeasti. Pyrimme vastaamaan kiihtyvään kasvuun yhdistämällä Tawasta Technologies Oy:n  ja Vizucom Oy:n liiketoiminnan.

Molemmat yritykset tarjoavat avoimen lähdekoodin teknologioihin perustuvia palvelu- ja teknologiaratkaisuja erityisesti toiminnanohjauksen sekä yrityksen kehittämisen alueella, joten resurssien yhdistäminen on luontevaa. Vizucomin tuotteet ja ratkaisut siirtyvät osaksi Tawasta Oy:n käyttöönotto- ja tukipalvelua joustavasti syksyn 2017 aikana.