Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ottaa käyttöön Futural Skills –järjestelmän oppimisprosessin hallintaan.

"Futural Skills -työkalu parantaa muun muassa opettajien ja ohjaajien mahdollisuutta tukea oppimista, sillä työpaikoilla käymiseen ei valitettavasti kaikissa tapauksissa ole samalla tavalla resursseja kuin ennen koulutusleikkauksia", sanoo Tredun johtaja Outi Kallioinen.

Nyt Tredussa käyttöön otettava Futural Skills kokoaa eri tavoin hankitun osaamisen ja kokemuksen yhteen. "Useinhan on niin, että opiskelijan on vaikea nähdä ja oivaltaa kaikkea osaamistaan. Kun tavoitteet on selkeästi kirjattu ja niihin yhdistetään dokumentointi esim. kuvien avulla, käsitys omasta osaamisesta jäsentyy", opettaja Petri Jäminki kertoo. Opiskelija pystyy järjestelmästä kokoamaan itselleen myös CV:n, jossa näkyvät opitut ammattitaitovaatimukset. Tämä auttaa työllistymisessä ja varmistaa työnantajaa työntekijän taidoista.

tredu