Oppimisen ja opetuksen painopiste on viime vuosina siirtynyt teoreettisen tiedon hankkimisesta korostamaan osaamista, kokonaisuuksien hahmottamista ja taitojen soveltamista käytäntöön. Tawastan oppimisjärjestelmien projektipäällikkö Karoliina Nisula kehitti väitöstyössään avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmän yhteyteen liiketoimintasimulaation, jossateoria ja käytännön tekeminen yhdistyvät.

Väitöstyössä tutkittiin myös tietojärjestelmiin perustuvien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia opiskelijan jatkuvaan arviointiin ja ohjaukseen. - Tietojärjestelmäpohjaiset oppimisympäristöt keräävät paljon dataa, mutta niiden tuottamaa tietoa hyödynnetään vielä varsin vähän. Oppimisanalytiikka ja arviointi pitäisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja rakentaa luonnolliseksi osaksi oppimisympäristöä, Nisula toteaa.

Väitöskirja Holistic business learning environment - bringing practice and integration to business education tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 22.05.2019 klo 12 Hervannan kampuksen Rakennustalon salissa RG202 (Korkeakoulunkatu 5). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Birgit Rognebakke Krogstie (Norwegian University of Science and Technology). Tilaisuutta valvoo professori Samuli Pekkola Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Lisää tietoa aiheesta löytyy Tampereen yliopiston sivuilta.
Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa.