Osaamisperustainen oppiminen tekee vauhdilla tuloaan suomalaiseen koulutuskenttään. Ammatillisen koulutuksen reformi aiheuttaa isoja muutoksia oppilaitoksille. Oppiminen siirtyy enenevässä määrin työpaikoille ja jokaisen opiskelijan opintopolkuja tullaan jatkossa seuraamaan yksilöllisesti.

Mediamaisteri Oy ja Tawasta Oy tarjoavat muutoksen ja uuden toimintamallin tueksi järjestelmäkokonaisuuden, jossa yhdistyvät Mediamaisterin LMS-järjestelmä ja Futural Skills -osaamisen hallintajärjestelmä. Kokonaisuudella voidaan hallita oppimispolkua teoreettisesta oppimisesta käytännön töihin. Järjestelmä perustuu ePerusteista haettavaan opintorakenteeseen.

Lisätietoja aiheesta myös Mediamaisterin Blogissa.