Futurality on pk-yrityksen perustamiseen ja käytännön toimintaan valmentava eYritys, jossa työvälineinä toimivat toiminnanohjausjärjestelmä (Futural ERP) ja virtuaalinen liiketoimintaympäristö.

Liiketoimintaympäristö muodostuu palveluntuottajista, tukkuliikkeistä, asiakkaista, pankista sekä viranomaisista. Oppijat perustavat ympäristöön kuvitteellisia eYrityksiä, jotka käyvät kauppaa toisten pelaajien ja muiden pelissä toimivien yritysten kanssa sekä hallinnoivat omaa liiketoimintaansa. Pelinomainen yritysympäristö sopii esimerkiksi korkeakouluihin simuloimaan yritysmarkkinoita. Tuotetta on pilotoitu ja kehitetty yhdessä Tampereen Teknillisen yliopiston kanssa.

Virtuaaliyrityksen työkalut ja palvelut

  • Toiminnanohjausjärjestelmä
  • Verkkopankki
  • Verkkokauppa
  • Toimitilavuokraus
  • Tietoliikenneyhteydet
  • Energialiikelaitos
  • Logistiikka
  • Vakuutukset
  • Työterveys
  • Verkkojulkaisu

Opi tekemällä

Yritystoiminnan haasteet muuttuvat jatkuvasti. Tulevaisuuden osaajan pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja hallitsemaan kokonaisuuksia. Asioita pitää osata ymmärtää ja sisäistää, ei vain oppia ulkoa. Työelämässä arvostetaan osaamisen lisäksi kykyä hankkia jatkuvasti uutta tietoa ja kykyä soveltaa tietoja käytännössä. Näiden taitojen saavuttaminen onnistuu käytännönläheisellä tekemisellä, johon tarjoamme työkalun.

Keskity olennaiseen

Visiomme on, että opettajat ja ohjaajat toimivat seuraajan roolissa, kun opiskelijat harjoittavat oppimista syventäviä liiketoiminnan osa-alueita eYrityksessä. eYritys on suunniteltu skaalautumaan kaikille päätteille. Sitä voi käyttää pelkän toiminnanohjausjärjestelmän käytön opiskeluun tai tutustua laajemmin liiketoiminnan eri osa-alueisiin.