Futural Edu on Suomeen olosuhteisiin kehitettävä, OpenEducat -järjestelmään perustuva oppilashallintojärjestelmä. OpenEducat on pohjautuu avoimen lähdekoodin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmään ja rakennetaan yhteensopivaksi muiden Futural-tuotteiden kuten Futural Skills -järjestelmän kanssa.

Katso esittelyvideo Futural Edu-järjestelmän prototyypistä.

Oppilashallintojärjestelmän toiminnallisuuksia ovat mm.

  • oppilastietojen hallinta
  • opetushenkilöstön hallinta
  • huoltajien kytkeminen oppilaisiin
  • oppilasyhmien hallinta
  • luokkatilat ja niihin liittyvät laitteistot
  • kurssit, toteutukset ja osaamistavoitteet
  • arviointi
  • pedagogiset asiakirjat
  • lukujärjestykset