Osaamisperustainen oppiminen tekee vauhdilla tuloaan suomalaiseen koulutuskenttään. Ammatillisen koulutuksen reformi aiheuttaa isoja muutoksia oppilaitoksille. Oppiminen siirtyy enenevässä määrin työpaikoille ja jokaisen opiskelijan opintopolkuja tullaan jatkossa seuraamaan yksilöllisesti.

Mediamaisteri Oy ja Tawasta Oy tarjoavat muutoksen ja uuden toimintamallin tueksi järjestelmäkokonaisuuden, jossa yhdistyvät Mediamaisterin LMS-järjestelmä ja Futural Skills -osaamisen hallintajärjestelmä. Kokonaisuudella voidaan hallita oppimispolkua teoreettisesta oppimisesta käytännön töihin. Järjestelmä perustuu ePerusteista haettavaan opintorakenteeseen.

Lisätietoja aiheesta myös Mediamaisterin Blogissa.

Avointen teknologiaratkaisujen kysyntä kasvaa nopeasti. Pyrimme vastaamaan kiihtyvään kasvuun yhdistämällä Tawasta Technologies Oy:n  ja Vizucom Oy:n liiketoiminnan.

Molemmat yritykset tarjoavat avoimen lähdekoodin teknologioihin perustuvia palvelu- ja teknologiaratkaisuja erityisesti toiminnanohjauksen sekä yrityksen kehittämisen alueella, joten resurssien yhdistäminen on luontevaa. Vizucomin tuotteet ja ratkaisut siirtyvät osaksi Tawasta Oy:n käyttöönotto- ja tukipalvelua joustavasti syksyn 2017 aikana.

Aloitimme syksyn uusimalla nettisivumme. Uusi ulkoasu ja selkeytetty rakenne helpottavat tiedon löytymistä ja rakenne on optimoitu entistä paremmin erilaisten päätelaitteiden käyttöön.

Maailma ei ole vielä valmis, vaan jatkamme kehitystyötä. Lähitulevaisuudessa sivusto käännetään englanniksi ja tukisivuille lisätään ohjevideoita ja muuta hyödyllistä materiaalia.